ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε εξασφαλίζουν αξιόπιστη λογιστική πληροφόρηση.
• Οργάνωση και εποπτεία Λογιστηρίων • Τήρηση βιβλίων στην έδρα της επιχείρησης • Τήρηση βιβλίων στο γραφείο μας • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων • Συμβουλές σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
• Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με το δημόσιο (Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Επιμελητήρια κ.ο.κ.) • Σύσταση, Λύση, Εκκαθάριση εταιρειών • Σύνταξη ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΕΛΠ ή ΔΛΠ. • Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Βιωσιμότητα επιχειρήσεων.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
logo gold
30 Χρόνια Εμπειρίας στον Τομέα της Λογιστικής και των Επιχειρήσεων.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
©2022 All rights reserved Developed by Plan Bee