ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Kontos Accounting Solutions προσφέρει μία πληθώρα υπηρεσιών προς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Έχοντας επίγνωση του κλίματος αλλεπάλληλων αλλαγών των κανονισμών, παρέχουμε έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους πελάτες μας. Αναλαμβάνουμε για εσάς, μεταξύ άλλων:
• Ενάρξεις, μετατροπές, συστάσεις, τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις & διασπάσεις Εταιρειών, • τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών, • σύνταξη & υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων, • ενημέρωση βιβλίων πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., • φορολογικό σχεδιασμό
• προϋπολογισμούς και ταμειακές ροές, • σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων, • συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις, • ειδικούς ελέγχους, περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, • οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίων, • σύνταξη Εταιρικών Καταστατικών, • υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. – Δημοσιεύσεις, • εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Επιπροσθέτως, προσφέρουμε υπηρεσίες Οικονομικού Διευθυντή, οι οποίες αποτελούν προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο στόχος των υπηρεσιών που παρέχει ο Οικονομικός Διευθυντής είναι να οργανώσει, να συντονίσει και να ελέγξει τις ενέργειες που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρηση και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Σχεδιασμό και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου/business plan. • Σχεδιασμό ταμειακού προγράμματος και έλεγχο ταμειακών ροών (cash flow management) • Υποστήριξη και συμμετοχή σε θέματα εταιρικής στρατηγικής, όπως συστάσεις, μετατροπές, εξαγορές, συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

 

 

 

Σχεδιασμό και σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)

 

 

 

light bulb with drawing graph
businessman analyzing company financial report with augmented reality graphics

Ακόμη, ο τομέας των εργατικών απαιτεί πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Στην Kontos Accounting Solutions, οι υπεύθυνοι του Payroll είναι από τους πλέον έμπειρους της αγοράς, με πλήρη γνώση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Η επιλογή του γραφείου μας σας εξασφαλίζει αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, εχεμύθεια και την πλήρη ενημέρωση για όλες τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Οι βασικές παροχές είναι οι εξής:

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση και έκδοση μισθοδοσίας,
  • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις,
  • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία,
  • Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ,
  • Επιλογή προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης,
  • Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία,
  • Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας,
  • Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.

 

coworkers team brainstorming
business partners handshake international business concept

 

 

Υποστήριξη και συμμετοχή σε θέματα εταιρικής στρατηγικής όπως συστάσεις, μετατροπές,
εξαγορές, συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
logo gold
30 Χρόνια Εμπειρίας στον Τομέα της Λογιστικής και των Επιχειρήσεων.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
©2022 All rights reserved Developed by Plan Bee